25 вересня 2012 року в приміщенні Великого конференц-залу НАНУ відбулися попередні збори Біоенергетичної асоціації України (БАУ). Подія проходила паралельно з 8-ю міжнародною конференцією «Енергія з біомаси» та зібрала представників найбільших компаній, що представляють сучасний ринок біоенергетики України.

Головною метою БАУ учасники установчих зборів визначили створення спільної платформи для співпраці на ринку біоенергетики України з метою забезпечення найбільш сприятливих умов ведення бізнесу і прискореного розвитку ринку біоенергетики і сталого розвитку біоенергетики як галузі.

Був затверджений проект статуту БАУ та ухвалена приблизна дата офіційної реєстрації організації, а саме початок 2013 року (коли вступить в дію нова редакція ЗУ «Про громадські об’єднання»). З огляду на це, затвердили пропозицію, щодо проведення офіційних Загальних установчих зборів не раніше, ніж за два місяці до державної реєстрації.

Було ухвалено обрати Правління громадської спілки «Біоенергетична асоціація України» у кількості 6 осіб, Спостережну Раду – у кількості 3 осіб та Ревізійну Комісію- після державної реєстрації Асоціації. Крім того, створити спеціальні комісії за основними напрямами діяльності БАУ.

Головою правління БАУ було обрано директора НТЦ «Біомасса», к.т.н. Гелетуху Г.Г. До складу Правління було обрано: Марайкіна Р.В., Давія В.А., Матвєєва Ю.Б., Олійника Є.М., Наврузова Ю.В.

Також було обговорено та затверджено принципи формування комісій для напрацювання рішень за основними напрямами роботи БАУ.

До першочергових завдань БАУ було віднесено:

  • Підготовка всіх необхідних документів для державної реєстрації громадської спілки «Біоенергетична асоціація України» в січні 2012 року.
  • Створення веб-сайту Асоціації: повна українська та англійська версії сайту, а також базова версія на російські мові.
  • До кінця 2012 року напрацювання аналітичних документів з викладом позиції членів Асоціації за основними напрямами роботи, включаючи аналіз бар’єрів розвитку біоенергетики в Україні, а також документ присвячений необхідності впровадження «зеленого» тарифу електроенергії, виробленої з біогазу.