7 листопада 2012 року Голова Правління БАУ Георгій Гелетуха та член Правління БАУ Євген Олійник взяли участь в якості доповідачів у Практикумі на тему “Сільськогосподарські відходи як джерело енергії”, організованого Міжнародною фінансовою корпорацією IFC.

Програма семінару.

Презентації учасників семінару:

  1. Механизмы стимулирования использования остатков биомассы и сельскохозяйственных отходов как источников энергии в Германии и ЕС. Андрей Станев, Агентство по возобновляемым ресурсам Германии.
  2. Мульти-талант биогаза: украинский потенциал и европейские перспективы. Вольфрам Ребок, Arzinger.
  3. Економіка проектів по генерації енергії із сільськогосподарських відходів. Євген Олійник, керівник відділу теплоенергетики НТЦ “Біомаса”, член Правління Біоенергетичної асоціації України.
  4. Сельскохозяйственные отходы как источник энергии. Опыт НЕФКО. Андрей Каташев, технический советник НЕФКО.
  5. Альтернативные направления использования отходов: получение ценных компонентов и материалов. Сергей Невмываный, технический эксперт IFC.
  6. Ефективні технології утилізації відходів сільського господарства. Юрій Моісеєнко, комерційний директор, ТОВ “МНС Груп”.
  7. С/г відходи і політика когенерації: досвід Європи та України. Світлана Голікова, директор “ТрансЕнергоКонсалтинг”.
  8. Биоэнергетика в Украине: барьеры для развития и пути их преодоления. Георгий Гелетуха, директор НТЦ “Биомасса”, глава Правления Биоэнергетической ассоциации Украины.
  9. Финансирование проектов повышения энергоэффективности. Андрей Толочко, директор департамента корпоративного бизнеса, Эрсте Банк.