TNA

TNA
Дата виконання: 2018 - 2020
Фінансування: GEF

Проєкт TNA: оцінка технологічних потреб в Україні.
Мета: визначення та вибір екологічно чистих технологій з метою скорочення викидів CO2 (пом’якшення наслідків зміни клімату) і/або зниження уразливості до зміни клімату (адаптація).

Сім експертів Біоенергетичної асоціації України взяли участь у виконанні проєкту TNA.

Опубліковані звіти

Аналіз бар’єрів та регулюючих механізмів в Україні. Квітень 2020 р. (англійською)

Оцінка технологічних потреб в Україні. Липень 2020 р. (англійською)


Проєкт TNA – це ряд заходів спрямованих на визначення та вибір екологічно чистих технологій з метою скорочення викидів CO(пом’якшення наслідків зміни клімату) і/або зниження уразливості до зміни клімату (адаптація). Заходи проводяться країнами з залученням громадськості. 

  • Період виконання проекту в Україні: 2018-2020 рр.
  • Координатор  проекту в Україні: Департамент з питань змін клімату та збереження озонового шару Міністерства екології та природних ресурсів України.
  • Охоплення всього проекту: 70 країн
  • Тривалість всього проекту: 2005-2020 рр
  • Бюджет: 20 млн USD
  • Виконавчий партнер: GEF через Данській технологічний інститут (UNEP DTU Partnership)

Виконаний TNA свідчить, що в країні проведено стандартизований аналіз ситуації і обрані технології заслуговують на зовнішні інвестиції з боку міжнародних організацій та країн донорів. 


Найактуальніші для використання в Україні технології

Визначено пріоритетні та найактуальніші технології скорочення викидів парникових газів в Україні у сільському господарстві та у сфері поводження з відходами, зроблено аналіз бар’єрів та регулюючих механізмів для розвитку. Зокрема:

– в аграрному секторі: 

Органічне землеробство 

Технології мінімального обробітку землі (low-till, no-till, strip-till, тощо)

Виробництво біогазу з відходів тваринництва 

Виробництво і використання твердого біопалива з відходів сільського господарства 

Використання інформаційних та телекомунікаційних технологій для скорочення викидів парникових газів у сільському господарстві 

– в секторі “Відходи”:

Збирання метану на полігонах і звалищах твердих побутових відходів з виробництвом енергії  

Сортування твердих побутових відходів (відсортовування ресурсоцінних компонентів побутових відходів з подальшим оброблення залишкових відходів за допомогою інших технологій) 

Закриття та рекультивація старих звалищ твердих побутових відходів з деструкцією метану (спалювання на факелі, біопокриття, пасивне газовідведення та ін.)  

Аеробне біологічне оброблення (компостування) харчових та садово-паркових відходів 

Механіко-біологічне оброблення відходів з виробництвом біогазу (анаеробне зброджування органічної фракції твердих побутових відходів) з виробництвом енергії  

Анаеробне оброблення (зброджування) осаду стічних вод 


В проєкті TNA взяли участь експерти UABIO:

Матвєєв Юрій, к.ф.м.н., член експертної ради UABIO – Національний консультант проєкту TNA з питань пом’якшення зміни клімату у секторі відходів.

– в аграрному секторі:

Гелетуха Георгій Георгійович, к.т.н., голова правління UABIO
Желєзна Тетяна Анатоліївна, к.т.н., член ревізійної комісії та експертної ради UABIO
Драгнєв Семен Васильович, к.т.н., член експертної ради UABIO
Епштейн Юрій Михайлович, член ревізійної комісії UABIO
Кучерук Петро Петрович, к.т.н., член експертної ради UABIO

– в секторі “Відходи”:

Гелетуха Георгій Георгійович, к.т.н., голова правління UABIO
Матвєєв Юрій Борисович, к.ф.м.н., член експертної ради UABIO, експерт проєкту TNA (сектор Відходи)
Сокол-Черніловський Сергій, член експертної ради UABIO


Вебсайт Проєкту TNA

Українська сторінка Проєкту TNA
Міжнародний сайт проєкту TNA