Технології, економіка та екологія виробництва біогазу в АПК