Популяризація внеску біоенергетичних проектів в досягнення цілей зі скорочення викидів парникових газів