Юридичне та організаційне супроводження біоенергетичних проектів, Законодавство