АНАЛІЗ ЕНЕРГЕТИЧНИХ СТРАТЕГІЙ КРАЇН ЄС ТА СВІТУ І РОЛІ В НИХ ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ

Аналітична записка UABIO № 13
Гелетуха Г.Г., Желєзна Т.А., Праховнік А.К.
1 грудня 2015 р.

В Аналітичній записці № 13 Біоенергетичної асоціації України розглянуто поточний стан та перспективи розвитку відновлюваної енергетики в світі, Європейському Союзі та Україні. Проаналізовано енергетичні стратегії Євросоюзу в цілому, окремих країн ЄС та світу, а також України, розглянуто місце відновлюваних джерел енергії в цих стратегіях. Особливу увагу приділено країнам, які поставили собі за мету досягти більше 50% ВДЕ у забезпеченні кінцевого енергоспоживання до 2050 року. Показано, що для досягнення поставлених цілей необхідне не тільки нарощування потужностей ВДЕ, але й суттєве скорочення загального споживання первинної енергії за рахунок широкого впровадження енергоефективних заходів.

Завантажити українською Аналітичну записку UABIO № 13 «Аналіз енергетичних стратегій країн ЄС та світу і ролі в них відновлюваних джерел енергії»

Завантажити англійською Аналітичну записку UABIO № 13 «Аналіз енергетичних стратегій країн ЄС та світу і ролі в них відновлюваних джерел енергії»

Завантажити російською Аналітичну записку UABIO № 13 «Аналіз енергетичних стратегій країн ЄС та світу і ролі в них відновлюваних джерел енергії»