Біоенергетика – галузь енергетики, яка передбачає використання біомаси як палива.

Біомаса – неживий органічний матеріал. Наприклад, дерева, гілки, солома пшениці, стебла кукурудзи, лушпиння соняшника, відходи життєдіяльності тварин і птиці, а також органіка в побутових відходах.

  • Деревна. Наприклад: дрова, гілки, деревна тріска.
  • Сільськогосподарська. Наприклад: солома пшениці, стебла кукурудзи, лушпиння соняшника;  відходи тваринних ферм, рибного господарства; відходи харчової та переробної промисловості, наприклад: цукрових заводів;

Є три групи сільськогосподарської біомаси: 

1)   первинна, яка є побічним продуктом рослинництва (солома, стебла соняшника та кукурудзи тощо);

2)   вторинна, отримана при переробці основної сільськогосподарської продукції (жом, макуха, лушпиння, шкаралупа, костриця тощо);

3)   гній.

  • Енергетичні культури – це дерева та рослини, що відносно швидко ростуть і спеціально вирощуються для енергетичного використання. Наприклад: верба, тополя, міскантус.
    До енергетичних рослин  також належать традиційні  сільськогосподарські культури,  що  вирощуються  з  метою виробництва  біодизельного  пального (ріпак,  соняшник),  біоетанолу (кукурудза, цукровий буряк) та біогазу (кукурудза). 
  • Відходи. Наприклад: органіка в побутових відходах.

Читайте також: Що таке біомаса? Чому біомаса — це ВДЕ? І що саме використовується як паливо?


В енергетиці біомасу використовують для виробництва енергії. Біомаса може бути перетворена на теплову чи електричну енергію, а також паливо для транспорту.

Однією з головних переваг енергетичного використання біомаси є її універсальність та мультиваріантність. 

Біомаса може бути використана у твердому вигляді, шляхом безпосереднього спалювання (дрова, тріска, тюки соломи, гранули та брикети з біомаси), чи перетворена і використана у рідкому (біодизель, біоетанол) чи газоподібному (біогаз, біометан) стані.


Одним із напрямів використання біомаси є її переробка у рідке біопаливо: біодизель та біоетанол.

Біодизель – це паливо для транспорту, виготовлене із рослинних олій або тваринних жирів.

Біоетанол – це паливо для транспорту, виготовлене з біомаси або спирту етилового-сирцю.

Україна має необхідні умови  для виробництва  рідких  біопалив,  як  за земельними  ресурсами  і  рослинним потенціалом,  так  і  за  наявністю  власних виробничих  потужностей. 


Біомаса також використовується для виробництва газового палива.

Біогаз – це газ, отриманий з біомаси. Можливі джерела біогазу: відходи тваринних ферм, стічні води чи органіка на сміттєвих полігонах. Біогаз є сумішшю метану (60-70%), СО2 та невеликих кількостей інших газів. Біогаз можна використовувати для отримання електроенергії та для задоволення потреб в опаленні чи приготуванні їжі.

Біометан – це майже на 100%, метан, що утворюється або шляхом збагачення біогазу, або шляхом газифікації твердої біомаси Збагачений біометан не відрізняється від природного газу, тому його можна транспортувати та використовувати таким же чином. Біометан має переваги природного газу, залишаючись при цьому вуглецево нейтральним.


Це безпечно 

На сьогодні на ринку є великий спектр вітчизняного та іноземного обладнання на абсолютно різний бюджет як для забезпечення енергією власних потреб, так і великих підприємств. Сучасне обладнання повністю автоматизоване, що гарантує мінімізацію людського фактору, стабільну роботу та нейтральні викиди вуглецю. Саме тому біопаливо доступне, але головне – безпечне.

Це економічно вигідно

Для України біоенергетика є одним із стратегічних напрямів розвитку сектору відновлюваних джерел енергії, враховуючи високу залежність країни від імпортних енергоносіїв, у першу чергу, природного газу, а також великий потенціал біомаси, доступної для виробництва енергії. 

Роль біоенергетики у секторі виробництва теплової енергії є особливо важливою, оскільки біомаса та біопалива можуть заміщувати традиційні палива і енергоносії у виробництві теплової та електричної енергії, а також на транспорті. 

4 млрд м3 природного газу замістила біоенергетика у 2018 році

UABIO

Біомаса може напряму заміщувати природний газ та вугілля. При цьому біомаса дешевша за газ та вугілля. 

За рахунок використання біомаси можна замінити природний  газ  та  зріджені  гази,  а також бензин,  дизельне  паливо та гас у двигунах внутрішнього згоряння.

Щодо сектору електроенергії, треба зазначити, що на відміну від енергії сонця і вітру, виробництво електроенергії з біомаси/біогазу є стабільним, і більш того – електрогенеруючі потужності на біомасі можуть брати участь у балансуючому ринку електроенергії України.

Біомаса є перспективним джерелом відновлюваної енергії як у світі, так і в Україні. Наразі біомаса займає четверте місце у світі за обсягами її енергетичного використання. Протягом останніх років в Україні спостерігається поступове зростання кількості об’єктів і встановленої потужності для виробництва теплової та електричної енергії з біомаси. 

На жаль, темпи розвитку біоенергетики в Україні значно нижчі від європейських показників.

Виступаємо за енергетичну незалежність України та розвиток біоенергетики, яка гарантує розвиток регіонів. 

Позиція UABIO

Ми виступаємо за ефективне використання величезних ресурсів, наявних в Україні, збільшення надходжень податків і зборів, розвиток інфраструктури, створення робочих місць, а також зниження тарифів на теплову енергію та покращення надійності теплопостачання.

Біомаси в Україні достатньо, щоб замістити весь імпорт газу та вугілля

UABIO

Велика кількість успішних проєктів, що вже впроваджені, економічна доцільність, державна підтримка та сприяння розвитку біоенергетики стимулюють інвесторів та фінансові організації до реалізації нових біоенергетичних проектів в Україні. 

Це протидія зміні клімату

Зміна клімату – це проблема, осторонь якої не може бути жоден. І нашому поколінню випав шанс трансформувати світову економіку, зробивши її кліматично нейтральною. 

Біоенергетика відіграє важливу роль у скороченні викидів парникових газів, що є особливо актуальним у зв’язку з проблемою глобального потепління та зміни клімату.

8 млн тонн CO2 не потрапило в атмосферу за рахунок біоенергетики у 2018 році

UABIO

Це CO2-нейтральна сфера енергетики, яка передбачає використання відновлюваного палива, під час спалювання якого виділяється стільки ж вуглецю, скільки поглинається під час росту рослини. 

Якщо розглядати повний цикл виробництва та підготовки біомаси до енергетичного використання, то він пов’язаний з певними витратами енергії та викидами парникових газів, але ці викиди значно нижчі, порівняно з викидами від використання викопного палива (вугілля, нафти та природного газу). Особливо ця різниця помітна під час виробництва теплової та електричної енергії.

Біоенергетика становить близько 60% від усіх відновлюваних у світі та близько 70% від усіх відновлюваних в Україні. Тому біоенергетика – це невід’ємна складова «зеленого» енергетичного переходу усіх країн, зокрема України.

70% частка біоенергетики від усіх відновлюваних джерел енергії в Україні у 2018 році

UABIO

Україна має міжнародні зобов’язання по скороченню викидів парникових газів згідно Паризької кліматичної угоди 2015 року – виконання так званих «національно визначених внесків». Наразі це зобов’язання по зниженню складає 40% у 2030 р. відносно рівня викидів ПГ 1990 р., але протягом найближчих років може значно зрости – до близько 70% у 2050 р. відносно рівня викидів ПГ 1990 р. 

Для виконання цієї нової цілі Україна має переходити на низьковуглецеву економіку, суттєво скорочувати споживання викопних палив, активно розвивати енергоефективність і впроваджувати відновлювані джерела енергії. 

За попередніми експертними оцінками, частка ВДЕ в енергетичному секторі України у 2050 році може досягти 65%, з яких більше половини – за рахунок біоенергетики. Таким чином, біоенергетика робить значний внесок у декарбонізацію енергетики і скорочення викидів парникових газів.