Що таке біомаса? Чому біомаса — це ВДЕ? І що саме використовується як паливо?

Підготували невеликий аналіз.

Українське законодавство визначає біомасу як сировину для енергетичного використання.

Базове визначення є у Законі України «Про альтернативні види палива»:

Біомаса – невикопна біологічно відновлювана речовина органічного походження, здатна до біологічного розкладу, у вигляді продуктів, відходів та залишків лісового та сільського господарства (рослинництва і тваринництва), рибного господарства і технологічно пов’язаних з ними галузей промисловості, а також складова промислових або побутових відходів, здатна до біологічного розкладу”.

Тобто є лісова та сільськогосподарська біомаса (або агробіомаса), а також біовідходи. 

Що таке біопаливо?

Біопаливо — тверде, рідке та газове паливо, виготовлене з біологічно відновлюваної сировини (біомаси), яке може використовуватися як паливо або компонент інших видів палива.

Основою біомаси є органічні сполуки вуглецю, які під час спалювання, в процесі з’єднання з киснем, виділяють тепло. Початкова енергія системи «біомаса-кисень» виникає під дією сонячного випромінювання в процесі фотосинтезу, що є природним варіантом перетворення сонячної енергії.

Чому біомаса — відновлюване джерело енергії?

За допомогою хімічних або біохімічних процесів біомаса може бути трансформована в інші види палива або в кінцеву енергію. 
Під час спалювання біомаси або її похідних продуктів, органічний вуглець, що міститься в ній, та кисень з атмосфери вступають в реакцію з утворенням двоокису вуглецю та води. Процес є циклічним, тому що двоокис вуглецю, який виділився при спалюванні, може брати участь у виробництві нової біомаси. 

Яка біомаса може використовуватися для виробництва енергії?

Відходи та побічні продукти сільського господарства (рослинництва, тваринництва), харчової та переробної промисловості, відходи домашнього і комунального господарства; деревина лісів та лісонасаджень, відходи їх переробки; продукти водних середовищ; енергетичні культури (верба, тополя, міскантус, просо, сорго тощо).

На сьогодні лісова біомаса домінує як джерело енергії в Україні. Проте ми — аграрна держава. За оцінками UABIO, енергетичний потенціал агробіомаси становить 76% від усієї біомаси. І цей потенціал може бути зреалізований до 2050 року. 

Які є види сільськогосподарської біомаси?

Сільськогосподарська біомаса поділяється на три групи:

  • первинну, яка є побічним продуктом рослинництва (солома, стебла соняшника та кукурудзи тощо);
  • вторинну, отриману при переробці основної сільськогосподарської продукції (жом, макуха, лушпиння, шкаралупа, костриця тощо);
  • гній.

Які основні фізичні та енергетичні характеристики паливної сировини?

Вологість та зольність, нижча теплота згорання, насипна щільність, розмір часток та температура плавлення золи.

Паливні характеристики основних видів біомаси в таблиці.


Читайте також: Біоенергетика в Україні. Вигідно, екологічно, безпечно. Основні визначення і терміни.