Біоенергетика у цілому є лідером, а сонячні та вітрові технології впроваджуються найшвидше. Презентуємо статистику Всесвітньої біоенергетичної асоціації.

Загальне енергопостачання

  • У 2018 році загальний обсяг первинного енергопостачання відновлюваних джерел енергії становив 81,1 Едж.
  • ЗППЕ джерел з біомаси (зокрема міські відходи, промислові відходи, тверда біомасу, рідке біопаливо та біогаз) є найбільшим сектором ВДЕ з часткою понад 67% та становило 55,6 ЕДЖ — зафіксоване зростання на 1,2%, порівняно з попереднім роком.
  • ВДЕ стрімко зростають, найбільше зростання зафіксоване у сфері сонячної та вітрової енергетики.

Відновлювана електроенергетика

  • У 2018 році в усьому світі було вироблено 6 890 ТВт•год відновлюваної електроенергії.
  • Гідроенергетика була найбільшим джерелом відновлюваної електроенергії з часткою 62%, наступний за величиною сектор — вітроенергетика 19%.
  • Біоенергетика була третім за величиною джерелом відновлюваної електроенергії, що виробляє 637 ТВт•год.
  • Протягом 2000-2018 років сектор відновлюваної електроенергії мав щорічний темп зростання 5%, що вище, ніж темп зростання усієї сфери електроенергетики (3%).
  • Зростання переважно зумовлене сонячними та вітровими технологіями, гідроенергетика мала нижчий темп зростання (3%), а сектор біоенергетики мав темп зростання 8%.


Джерело: Статистика Всесвітньої біоенергетичної асоціації “Біоенергетика у світі 2020” (GLOBAL BIOENERGY STATISTICS 2020)