Станом на кінець 2020 року в Україні було збудовано та введено в експлуатацію 68 промислових біогазових станцій, із них:

  • 28 станцій призначені для виробництва біогазу з агросировини;
  • 3 станції призначені для виробництва генераторного газу (класифікуються як біогазові станції);
  • 27 станцій працюють на біогазі з полігонів ТПВ;
  • На 9 станціях біогаз виробляється в результаті анаеробної очистки промислових стічних вод, ще на одній – з осадів господарсько-побутових стічних вод.

50-м установкам встановлено «зелений» тариф на електричну енергію, з них:

  • 20 установкам на агросировині;
  • 27 установкам на біогазі з полігонів ТПВ;
  • 3 установкам на генераторному газі.

Загальна встановлена електрична потужність когенераційних установок на біогазі склала близько 105 МВт, із них: 103,364 МВт працюють за «зеленим» тарифом.

Сумарне виробництво електричної енергії в 2020 році біогазовими станціями, для яких встановлено «зелений» тариф, склало близько 471,5 млн кВт·год.

Сумарне використання біогазу усіма станціями за виробництва енергії у 2020 році становило понад 230 млн м3.

Загальне споживання агросировини для виробництва біогазу склало близько 1,8 млн т (свіжої маси).

Загальний обсяг утвореного дигестату становив близько 78 тис. т (за сухою речовиною).


Дякуємо експерту UABIO Петру Кучеруку за підготовку інформації.