ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БІОЕНЕРГЕТИКИ В УКРАЇНІ: ДОРОЖНЯ КАРТА ДО 2050 РОКУ
Наукова стаття
Георгій Гелетуха, Тетяна Желєзна
Міжнародний науковий журнал “Екологічна інженерія та екологічні технології” (“Ecological Engineering & Environmental  Technology”),  ISSN 2719-7050. С. 73-81, том 22, видання 5, 2021

АНОТАЦІЯ. Україна проголосила наміри розвиватися відповідно до основних принципів Європейської зеленої угоди. Вірогідно, державою буде встановлена мета досягти кліматичної нейтральності національної економіки до 2060 року. Ефективне скорочення викидів парникових газів та успішний перехід на зелену енергію можливі лише за умови інтенсивного розвитку сектору біоенергетики. Це також стосується виконання зобов’язань України в межах Паризької угоди та Енергетичного співтовариства. Безперечно, Україні терміново потрібен довгостроковий стратегічний документ, який регулює сектор біоенергетики, і Дорожня карта може стати таким документом до 2050 року. Дорожня карта передбачає сценарій досягнення понад 60% відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) в енергетичному балансі України до 2050 року та 100% ВДЕ до 2070 року. Прогнозована у Дорожній карті частка біомаси серед усіх ВДЕ у 2050 році становить 38% у загальному обсязі постачання первинної енергії (ЗППЕ), 67% – у виробництві тепла, 11% – у виробництві електроенергії та 40% – у транспортному секторі, що, у свою чергу, призведе у 2050 році до збільшення частки боенергетики до 24% у ЗППЕ . Це передбачає використання близько 20 млн т н. е. біомаси для енергетичних потреб. Наведені показники сектору біоенергетики можуть бути використані для підготовки нової енергетичної стратегії України до 2050 року, доки ж актуальна стратегія регулює сектор лише до 2035 року.

Завантажити статтю “Перспективи розвитку біоенергетики в Україні: Дорожня карта до 2050 року”(українською)