Актуальний матеріал про негативний вуглецевий слід та як виробництво біогазу та біометану скорочує викиди парникових газів. П’ять важливих моментів.

Біогаз та біометан є відновлюваними джерелами енергії, які не мають викидів, пов’язаних із використанням викопних палив. Тваринництво призводить до утворення великої кількості гною, який природно виділяє значну кількість метану під час зберігання. Якщо гній потрапляє до закритого та контрольованого середовища біогазової установки цей метан уловлюється та використовується для виробництва відновлюваної енергії. Таким чином, виробництво біогазу та біометану з гною призводить до уникнення емісії в атмосферу метану з гною.

Біогазові та біометанові установки не тільки виробляють енергію, але й дигестат. При цьому мікроорганізми перетворюють органічно зв’язаний азот у форму більш доступну для поглинання сільськогосподарськими культурами, зробивши дигестат цінним біологічним і зеленим добривом. Це зелене добриво може зменшити використання мінеральних добрив, уникаючи викидів, пов’язаних з їх енергоємним виробництвом.

Включення проміжних сільськогосподарських культур, таких як покривні культури, у сівозміну позитивно впливає на органічний вуглець ґрунту. Органічні ресурси збільшуються через кореневу систему.

Більше того, застосування дигестату як зеленого добрива має перевагу у створенні органічний вуглецю ґрунту, у порівнянні з використанням мінеральних добрив. Вуглець з дигестату уловлюється в ґрунтах і відновлює гумус. Дигестат таким чином дає можливість ґрунтам виконувати функцію поглинання вуглецю.

Під час виробництва біометану утворюється висококонцентрований потік CO2, який має багато варіантів застосування. Отриманий CO2 можна використовувати для виробництва синтетичного метану на основі водню (H2 + CO2 ➔ CH4), сировини для хімічної промисловості (наприклад, виробництво метанолу), а також для отримання палива з електроенергії. Його також можна використовувати у промислових процесах, таких як виробництво нових будівельних матеріалів, досягаючи постійного видалення вуглецю з атмосфери.

Дослідження JRC «Шляхи біоенергетики на основі твердої біомаси і біогазів: вхідні значення та викиди парникових газів» оцінює економію парникових газів, порівняно з викопним паливом у ЄС, до 240% за виробництва біогазу та до 202% за виробництва біометану, залежно від вихідних матеріалів та використаної технології.

Згідно з дослідженням JRC, для досягнення 240% скорочення викидів парникових газів:

  • біогаз має вироблятися з відходів тваринництва,
  • біогазова установка матиме закриті ємності для зберігання дигестату,
  • електроенергія і тепло, необхідні для роботи біогазової установки, мають вироблятися власною когенераційною установкою на біогазі.

Для підготовки матеріалу використані документи Європейської біогазової асоціації (ЄБА).