Чи є наразі у вільному доступі землі, які не використовуються для сільськогосподарських та інших цілей, та на яких можливе вирощування багаторічних та однорічних енергетичних рослин? Є! Ділимося результатами проєкту Bioplat-Eu. І наголошуємо, це історія про сталу біоенергетику. Таке дослідження виконали експерти міжнародного проєкту в межах програми Horizon 2020 Bioplat-EU. Більше інформації вже на платформі сталого агробізнесу SAF.

Про проєкт

Спочатку відбувся первинний збір інформації від місцевих органів влади та територіальних громад щодо наявних земельних ділянок, що відповідають визначенню малопродуктивних, деградованих та забруднених земель (МДЗ) земель.

На підставі отриманих даних було проведено картографування МДЗ земель для біоенергетичного виробництва за допомогою дистанційного зондування з використанням Геоінформаційних систем за такою схемою:

  • Огляд і збір геопросторових даних (Copernicus та вихідні дані від первинного інформаційного збору);
  • Створення еталонного набору для класифікації ДМЗ земель;
  • Моделювання для РІВНЯ 1 – карти ДМЗ земель в Україні загалом;
  • Моделювання для РІВНЯ 2 – карти для районів найбільшої концентрації (регіональний рівень, два пілотні майданчики).

Результати

Для України було ідентифіковано понад 30 тисяч ділянок МДЗ земель (з розміром однієї ділянки понад 10 га) загальною площею понад 820 тисяч гектарів. При цьому моделювання з використанням геоінформаційних технологій відбувалося за принципом каскадного накладання шарів та виключення земель, шо належать до категорій лісів, забудованих земель, води та боліт, заповідних територій, ріллі, а також інших непридатних для біоенергетичного використання земель.

Відповідне моделювання також було проведено для двох пілотних майданчиків, де мінімальна площа ідентифікованих земель стартувала з 0,5 га:

  • Тернопільська та Хмельницька області;
  • Чернігівська область.

Про результати моделювання читайте на платформі сталого агробізнесу SAF.

Як класифікувати такі землі

Експерти проєкту Bioplat-EU здійснили моделювання, на підставі якого зробили висновки щодо наявності земель, доступних для вирощування енергетичних рослин в Україні. Таке моделювання та подальше картографування проводилося для таких категорій земель:

  • Деградовані (Marginal) землі – це, за визначенням Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (FAO), землі, що мають або біофізичні обмеження: ґрунтові обмеження (низька родючість, поганий дренаж, неглибокий шар гумусу, осолоненість), крутизна місцевості, несприятливі кліматичні умови; або соціально-економічні обмеження: відсутність ринків, складна доступність, обмежене землекористування, малі ділянки землі, погана інфраструктура, несприятливе співвідношення продуктивності.
  • Недовикористані (Underitilized) землі. У межах проєкту BIOPLAT-EU термін “недовикористані землі” описує (головним чином, але не виключно) сільськогосподарські землі, які не мали жодних ознак людської діяльності (зокрема не здійснювався випас) протягом останніх п’яти років. З огляду на те, що в Земельному кодексі України (ЗК України) немає терміну “недовикористані землі”, для означення цих категорій земель використовувався термін “малопродуктивні землі”, визначення якого в ЗК України є близьким і також належить до земель сільськогосподарського призначення.
  • Забруднені (Contaminated) землі визначаються законодавством ЄС як “будь-яка земля, яка, імовірно, перебуває в забрудненому стані через причини, пов’язані із: речовинами, що містяться в/на/під землею; значною шкодою, яка наявна або може бути заподіяна; забрудненням контрольованих вод, яке є чи може бути спричинене.”

Варто зазначити, що за оцінками експертів UABIO, в Україні близьо 4 млн га незадіяних сільськогосподарських земель, придатних для вирощування енеретичних культур. Використовується 0,1%.

Крім того, про сучасний ВебГІС інструмент оцінки сталості біоенергетичних проєктів від BIOPLAT-EU уже розповідали.


Нагадаємо, що UABIO є партнером платформи сталого агробізнесу SAF від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).