Ділимося інформацією нового статистичного звіту Європейської біогазової асоціації (European Biogas Association). Знайомтеся з основними цілями та показниками у цьому матеріалі.

  • Частка біогазу та біометану в попиті на газ у Європі 4.6% у 2020-му. Сумарне виробництво біогазу та біометану може задовольнити насьогодні 4.6% попиту на газ у ЄС. Приблизно таку кількість газу споживає Бельгія.
  • 11% у 2030-му. Консорціум Gas for Climate закликає проголосити цільщодо досягнення 11 відсотків відновлюваного газу, з яких 8% – біометан, до 2030 року. Розрахунки ЄБА підтверджують, що це можливо.
  • 30 – 40% у 2050-му. Враховуючи зниження попиту на газ, біометан може покрити 30 – 40% потреб у газі до 2050 року.
Частка біометану  біогазу в попиті на газ

Зростання виробництва біометану в Європі

Сумарне виробництво біогазу та біометану в Європі у 2020 році становило 191 ТВт·год. Особливо стрімко зростає частка біометану. Зростання у 2020 році було вдвічі більшим, ніж у 2019 році.

Біометан ЄБА

Виробництво до загальної потреби країни в газі

Прикладений графік показує відсоток споживання газу, який можна було б покрити біометаном, якби якби весь біогаз був збагаченим.

Певні країни вже досягли значної частки. Наприклад, за офіційними даними у жовтні 2021 року Данія вже досягла 25%.

Потенціал біометану за типом сировини

Якщо взяти до уваги середні значення за типом сировини, загальний потенціал біометану сягає 1673 ТВт·год.

Біометан за типом сировини - ЄБА

У подальшому підготуємо ще багато цікавих та актуальних даних.


Джерело: Статистичний звіт Європейської біогазової асоціації (презентація).