Цілі щодо відновлюваної енергії та клімату в Данії дуже амбітні. Та головне — реальні. Основні документи, які містять перелік цілей:

  • Цільовий план Європейського Союзу (ЄС) щодо клімату до 2030 року;
  • Закон про клімат.

Серед ключових моментів: данський Закон про клімат спрямований на 70% скорочення викидів парникових газів до 2030 року і досягнення кліматичної нейтральності країною у 2050 році.

Програмні документи у сфері енергетики Данії

Загальне постачання первинної енергії (ЗППЕ)

ЗППЕ Данії у 2019 році становило 669 петаджоулів (ПДж). З якого викопне паливо (нафта, газ, вугілля) становило 58%: нафтопродукти – 37% (247 ПДж), природний газ – 16% (107 ПДж), вугілля – 5,5% (37 ПДж), невідновлювані відходи – 2,7% (18 ПДж).

Частка ВДЕ становила 36% або 240 ПДж: 175 ПДж – біоенергія, 58 ПДж – енергія вітру, 6 ПДж – енергія сонця.

Було імпортовано 21 ПДж електроенергії, що становило 3% ЗППЕ Данії.

ЗППЕ Данії

Важлива тенденція – скорочення обсягів постачання енергії. З 2006 по 2013 роки ЗППЕ в Данії поступово знижувалося і було зафіксоване близько 700 ПДж після 2013 року. В останні роки в країні спостерігалася чітка тенденція переходу від викопних палив до відновлюваної енергії. Порівняно з 2010 роком частка вугілля в ЗППЕ знизилася з 20% до 5,5%, природного газу – з 22% до 16%, а частка нафти стабільно залишається на рівні близько 36%.

У той же період частка відновлюваної енергії постійно стабільно зростала з 20% до 36% ЗППЕ. У загальному постачанні енергії з ВДЕ у 2019 році лідерами були біомаса та енергія вітру, частка сонячної енергії все ще відносно невелика.

Загальна частка біоенергетики в ЗППЕ зросла з 20,3% до 26,2% порівняно з 5 роками раніше, тоді як сумарна частка енергії сонця та вітру зросла з 7,4% до 9,6%.Як бачимо на діаграмах, тверде біопаливо (паливні дрова, тріска, деревні гранули та солома) становить основну частину (75%) біоенергії в Данії. Інші види біоенергії – це відновлювана частка твердих побутових відходів ТПВ (12%), біогаз (7,5%), біодизель (4%) та біобензин (1%). Більше читайте на платформі сталого агробізнесу SAF.

ЗППЕ Данії

Особливості розвитку біоенергетики Данії

  • Більше і більше твердного біопалива. Стабільне зростання обсягів використання твердого біопалива з 40 ПДж у 2000 році до 127 ПДж у 2019 році. Основне збільшення його використання відбулося на ТЕЦ та котельнях під час заміщення викопного палива для централізованого опалення. Використання твердого біопалива для потреб опалення житлових приміщень є досить стабільним, а в промисловості – незначне.
  • Енергія з відновлюваної частки ТПВ. Енергія з відновлюваної частки ТПВ є досить стабільною з 2005 року (близько 21 ПДж).
  • Імпорт деревини та широке використання соломи. Лісів у Данії небагато, більшість використаного твердого біопалива в Данії з ними не пов’язана, бо значну роль у цьому відіграє імпортне деревне паливо та дуже широке використання соломи для виробництва енергії.
  • Біогаз. До 2012 року енергія з біогазу становила близько 4 ПДж. Після 2012 року вона різко зросла до 17 ПДж у 2019 році.
  • Біопалива на транспорті. Основне зростання використання транспортних біопалив відбулося між 2010 і 2012 роками до 9 ПДж і з того часу стабілізувалося.
ЗППЕ на душу населення у Данії

Порівняно з іншими 24 країнами-членами Міжнародного енергетичного агентства (IEA Bioenergy) (у перерахунку на душу населення), Данія займає перше місце за питомим показником з відновлюваної частки ТПВ, на другому місці – біогаз (після Німеччини), також країна має один із найвищих питомий показник енергії з твердої біомаси, рідкі біопалива перебувають посередині.

За матеріалами звіту Програми співробітництва у галузі біоенергетичних технологій Міжнародного енергетичного агентства.

Джерело: Стаття на платформі SAF “Енергетика Данії: амбіції та плани”: https://saf.org.ua/news/1497/.


Нагадаємо, що UABIO є партнером платформи сталого агробізнесу SAF від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).