Ділимося цікавим прогнозом розвитку біогазового сектору до 2035 року.

прогноз розвитку біогазового сектору до 2035 року

Дослідження висвітлює прогнози розміру і частку біогазового ринку, сфери застосування, сировину тощо. Радимо ознайомитися з матеріалами, які відображають стійку тенденцію та перспективність галузі.

Розмір світового ринку, прогноз і тренди, 2023-2035

Біогазовий ринок має сягнути 8 млрд доларів до кінця 2035 року із річним темпом приросту 10% (CAGR). Станом на 2022 рік індустрія оцінюється у 4 млрд доларів.

Розвитку галузі сприятиме ріст глобального рівня забруднення, викликаний викидами вуглецю.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, 91% населення Землі проживає на територіях, де якість повітря перевищує допустимі норми. Більше того, 4,2 млн смертей спровоковані забрудненням повітря.

Тенденція до скорочення використання викопних палив веде до розширення застосування альтернативних джерел енергії. Імплементація Паризької кліматичної угоди багатьма країнами в умовах протидії глобальному потеплінню суттєво впливає на зацікавленість біогазовим сектором.

прогноз розвитку біогазового сектору до 2035 року

Драйвери розвитку галузі

 1. Зростання населення міст. Близько 4,4 млрд людей, а це 56% населення Землі, проживає у містах. До 2050 року близько 7 із 10 людей житимуть у містах, тобто, за прогнозом, кількість містян зросте понад у два рази, у порівнянні із актуальними показниками. За останні роки міграція до міст спричинить зростання відходів та потреб в енергії, що спричинить розвиток біогазового напряму.
 2. Ріст попиту на біогаз.
 3. Зростання викидів парникових газів. У 2021 році обсяги світових викидів вуглецю в атмосферу від промисловості та викопних палив виростуть до рекордних 36 млрд метричних тонн (GtCO2).
 4. Підтримка запровадження державних політик з управління відходами
 5. Сплеск інвестицій у біогаз

Виклики

 • Потреба у великих інвестиціях для будівництва заводів. Крім того, увесь ланцюжок постачання потребує великих витрат і тривалого часу.
 • Відсутність новітніх технологій, які б спрощували процес.
 • Недостатня підтримка напряму серед людей.

Основний сировинний ресурс:

 • сільськогосподарські відходи,
 • муніципальні біовідходи,
 • енергетичні рослини.
прогноз розвитку біогазового сектору до 2035 року

Розподіл світового виробництва відновлюваного газу

Прогноз щодо ринку Азії

Азіатсько-Тихоокеанський ринок біогазу, за прогнозами, досягне 30% світового у 2035 році завдяки достатній кількості органічних відходів у таких країнах як Індія, Китай і Тайланд та росту урядової підтримки. За даними Світового Банку, 23% світових відходів генеруються у Східній Азії та Тихоокеанському регіоні. За розрахунками, до 2030 року близько 602 млн тонн відходів буде акумульовано у цьому регіоні.

Прогноз щодо ринку Європи

Прогнозується, що біогазовий ринок Європи стрімко зростатиме за рахунок обсягів відновлюваного газу та гравців ринку і практично зрівняється з Азійсько-Тихоокеанського у 2035 році. Будуватимуться сучасні біогазові потужності в регіоні. Більше того, посилення обмежень щодо викидів парникових газів стимулюватиме зростання ринку у цьому регіоні.


Джерело: Research Nester.