ОБҐРУНТУВАННЯ НАПРЯМІВ УТИЛІЗАЦІЇ ЗОЛИ ВІД СПАЛЮВАННЯ БІОМАСИ. ЗОЛА БІОМАСИ ЯК ДОБРИВО В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ 
Аналітична записка UABIO № 27 
В.Г. Крамар
15 грудня 2020 р.

Аналітична записка № 27 Біоенергетичної асоціації України є черговою в запланованій серії публікацій з основних питань розвитку біоенергетики в Україні.

Метою цієї Аналітичної записки є пошук та обґрунтування раціональних способів утилізації золи від спалювання біомаси, зокрема, аналіз можливостей та узагальнення досвіду її використання як добрива в сільському господарстві. За останні роки в Україні суттєво зросло використання паливної біомаси, що супроводжується утворенням золи від її спалювання. На сьогодні в Україні немає усталеної практики поводження з цією золою, що відповідала б принципам циркулярної економіки. Переважно зола вивозиться на полігони твердих побутових відходів, що спричиняє додаткові витрати підприємств та збільшує антропогенне навантаження на екосистему. З точки зору сталого розвитку повторне використання цього ресурсу має важливе значення, оскільки така зола містить ряд цінних мінеральних речовин, що могли б використовуватись як добрива та повертатись до свого природного кругообігу.

Завантажити українською Аналітичну записку UABIO № 27 “Обґрунтування напрямів утилізації золи від спалювання біомаси. Зола біомаси як добриво в сільському господарстві”

Завантажити англійською Аналітичну записку UABIO № 27 “Обґрунтування напрямів утилізації золи від спалювання біомаси. Зола біомаси як добриво в сільському господарстві”