Уряди повинні діяти вже зараз, щоб утримати «зелений» курс та пришвидшити виконання зобов’язань відповідно до Паризької угоди. Наразі ми є свідками, як гальмує «зелений» курс в Україні, що призводить до негативних наслідків для економіки. «Зелений» енергетичний перехід є частиною вирішення глобальних проблем, і діяти потрібно невідкладно.

6 кроків для урядів від Міжнародного агентства з відновлюваних джерел енергії (International Renewable Energy Agency (IRENA))

  1. Переглянути державну політику та скоригувати курс на «зелений» розвиток для досягнення глобальних кліматичних цілей.
  2. Запроваджувати більш амбітну політику та розробити довгострокові плани щодо виробництва та споживання відновлюваних джерел, як централізованих, так і децентралізованих.
  3. Забезпечити безперервне функціонування енергетичних ринків, сприяти покращенню інвестиційного клімату та зростанню частки відновлюваних джерел енергії.
  4. Відновлювана енергетика повинна бути як ключовою складовою промислової політики.
  5. Скоригувати політику у сфері зайнятості та освіти відповідно до енергетичного переходу.
  6. Посилити міжнародне співробітництво та діяльність щодо COVID-19 та визнати відновлювану енергію ключовим аспектом вирішення глобальних проблем.

Джерело: Заклик IRENA до дії до урядів, грудень 2020