У межах виконання європейського проекту “АгроБіоХіт” (AgroBioHeat), що фінансується Програмою “Горизонт 2020”, було підготовлено нове видання відомої данської брошури «Енергія з соломи».

Солома як джерело енергії

Солома може бути потужним джерелом відновлюваної енергії, про що свідчить приклад Данії.

Використання соломи для виробництва енергії суттєво зросло в Данії з 1980-х років, на сьогодні доступний надлишок соломи становить понад 2 млн т/рік, який навіть може бути більшим за використання відповідних сортів. Останніми роками екологічні організації та деякі інші фахівці ставлять під питання збільшення використання біомаси для енергетичних потреб. Однак, коли мова іде про солому та інші залишки і побічні продукти, наявні у великих обсягах, їх застосування в енергетичному секторі, безперечно, має сенс.

Найбільшою перевагою використання соломи в енергетичному секторі є її СО2-нейтральність як палива, завдяки чому в атмосфері не збільшується обсяг парникових газів. Ще кілька десятиліть тому фермери вважали солому проблематичним відходом при виробництві зерна і намагалися якомога скоріше її позбутися. Солома, що не використовувалася як підстилка або корм для худоби, зазвичай спалювалася безпосередньо на полі. Однак, у 1991 році спалювання соломи на полі було заборонено, і фокус уваги змістився на її енергетичне використання.

Данія є світовим лідером із енергетичного використання соломи. У структурі споживання ВДЕ солома становить 7%; в структурі споживання біомаси – близько 13%. Досвід цієї країни є корисним та цікавим для України.

Завдяки реалізації цілеспрямованої стратегії і розвитку технологій Данія стала світовим лідером з виробництва енергії з соломи. Частка соломи становить понад 2% у загальному виробництві енергії і близько 10% – у виробництві відновлюваної енергії в Данії. Наразі солома, головним чином, використовується як паливо в індивідуальних фермерських установках, станціях централізованого теплопостачання і на крупних електростанціях та ТЕЦ. У майбутньому з розвитком та здешевленням відповідних технологій солома також може застосовуватися для виробництва рідких біопалив, відновлюваних газів, а також різноманітних біоматеріалів і продуктів.

Це видання сфокусоване на секторі виробництва енергії з соломи в Данії, що є унікальною особливістю цієї країни. Слід зазначити, що існують приклади енергетичного використання соломи і поза Данією, в яких часто (але не завжди) застосовуються данські технології. Більше інформації про конкретні приклади можна знайти в Обсерваторії проєктів опалення агробіомасою проєкту AgroBioHeat.

Метою проєкту AgroBioHeat є сприяння широкому впровадженню сучасних ринково-орієнтованих рішень для виробництва теплової енергії з агробіомаси в Європі. Агробіомаса має значний ресурс, який недостатньо використовується. Його використання сприятиме досягненню європейських енергетичних та кліматичних цілей, а також розвитку сільських територій та економіки замкненого циклу.

Переклад виконаний Біоенергетичною асоціацією України.


Завантажити українською “Енергія з соломи: Технології, стратегії та інновації у Данії”, друге видання

Завантажити англійською “Енергія з соломи: Технології, стратегії та інновації у Данії”, друге видання