Відновлюваний етанол в ЄС досяг нового рекорду скорочення викидів парникових газів — на 78,4 відсотка порівняно з викопним паливом у 2022 році

Загалом виробництво етанолу сприяє продовольчій безпеці ЄС і знижує обсяги використання викопного палива. Публікуємо важливий і цікавий графік, наданий Європейською асоціацією відновлюваного етанолу (ePURE).

ePURE (European renewable ethanol) — організація, що представляє європейську індустрію відновлюваного етанолу, налічує 21 компанію-виробника і близько 50 біопереробних заводів в ЄС і Сполученому Королівстві, які забезпечують близько 85 відсотків виробництва відновлюваного етанолу в ЄС.

Відповідно до нових сертифікованих аудиторською компанією Copartner даних, виробництво та використання відновлюваного етанолу членами ePURE зменшило викиди парникових газів (ПГ) у середньому на 78,4 відсотка порівняно з викопним паливом у 2022 році.

Внутрішнє виробництво відновлюваного етанолу є одним із задекларованих пріоритетів. Воно відповідає цілям продовольчої безпеки, енергетичної незалежності та декарбонізації транспорту.

Скорочення викидів парникових газів

Варто зазначити, що виробництво цього біопалива не загрожує харчовій промисловості, а, навпаки, сприяє. Члени ePURE виробили більше продуктів харчування та кормових побічних продуктів, ніж відновлюваного етанолу.

Члени ePURE також запроваджують такі технології як уловлювання біогенного CO2 та збільшення виробництва харчових продуктів, кормів і палива.

Виробництво біопалива не загрожує харчовій промисловості

Рекордно високі показники скорочення викидів парникових газів завдяки етанолу членів ePURE супроводжувалися значним виробництвом продуктів харчування та кормів (5,9 млн тонн комерційних продуктів) та вловленого вуглекислого газу (1,1 млн тонн).

Вже 11-й рік поспіль відновлюваний етанол в ЄС сприяє суттєвому скороченню викидів СО2. Цей сектор залучає інноваційні технології в європейській промисловості відновлюваних джерел етанолу. Україна у цьому секторі також має значні перспективи, тому важливо орієнтуватися на світові тенденції.


Джерело: ePure.