Технічним аспектам можливості відмови України від російського газу була присвячена стаття «8 кроків для відмови України від російського газу» для онлайн-видання “Економічна правда”.

У продовження актуалізованої тематики у цій статті експерти Біоенергетичної асоціації України здійснили спроби оцінити прогнозовані обсяги скорочення та заміщення споживання російського природного газу в Україні від реалізації запропонованих кроків і визначити організаційні і законодавчі заходи, необхідні для досягнення цієї мети. 

Оцінка прогнозованих обсягів скорочення та заміщення споживання російського природного газу в Україні

Оцінку ефекту від реалізації запропонованих кроків виконано на підставі прогнозних показників розвитку відновлюваних джерел енергії, енергоефективності і енергетики відповідно до програмних документів України та експертних оцінок авторів і представлено в таблиці.

Stop export of russian gas

Як видно з результатів розрахунків, за прогнозованих планів розвитку до 2030 року Україна здатна повністю скоротити/замістити імпортований природний газ в обсягах до 10 млрд м3/рік і стати повністю енергонезалежною щодо природного газу. Проте, на нашу думку, термін досягнення цього скорочення, закладений у програмних документах України, є надто великим. У нинішній політичній і економічній ситуації, на яку значно вплинула військова агресія росії проти України, ці програмні документи потребують корегування. Вважаємо, що цілі повної енергонезалежності щодо природного газу потрібно досягти значно раніше — максимум, протягом кількох років

До 2050 року Україна здатна скоротити/ замістити понад 25 млрд м3/рік природного газу. 

Оцінка експертів UABIO

Для реалізації запропонованих кроків з відмови України від російського природного газу необхідне запровадження низки організаційних та законодавчих заходів. 

Заходи до кроку «Заміщення природного газу біомасою і твердими біопаливами при виробництві теплової енергії»

 • Запровадити систему електронної торгівлі твердим біопаливом за допомогою електронних аукціонів із забезпеченням стандартів якості і гарантій постачання біопалива.
 • Запровадити систему державної підтримки компаніям, що вирощують енергетичні рослини.
 • Звільнити від сплати податку за викиди СО2 установки, що спалюють тверде біопаливо і біогаз/біометан.
 • Відміна неринкових субсидій у структурі вартості енергоносіїв для кінцевого споживача, включаючи сектори централізованого теплопостачання та газопостачання.
 • Введення ринкової ціни на природний газ для всіх категорій споживачів, включаючи населення і виробників теплової енергії.

Заходи до кроку «Подальше будівництво вітрових і сонячних електростанцій»

 • Забезпечити фінансову стабільність Гарантованого покупця.
 • Підвищити на достатній рівень тариф на передачу Оператора системи передачі, як основного джерела оплати за «зеленим» тарифом.
 • Введення ринкової ціни на електроенергію для всіх категорій споживачів, включаючи населення. Захист вразливих верств населення через систему монетизованих субсидій. 
 • Надати право виробникам електроенергії з відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) виходити з балансуючої групи Гарантованого покупця та вільно продавати електроенергію на ринку з можливістю отримання компенсації (контракти на різницю).
 • Якнайшвидше розпочати проведення аукціонів з державної підтримки проєктів з виробництва електроенергії з ВДЕ.
 • Розробити та запровадити механізм гарантії походження електроенергії, виробленої з ВДЕ.
 • Розробити регуляторне поле, що дозволятиме реалізувати прямі договори з постачання електроенергії, виробленої з ВДЕ, до споживачів.
 • Розробити регуляторне середовище для будівництва об’єктів ВДЕ для власного споживання виробленої електроенергії.
 • Затвердити Національний план дій з відновлюваної енергетики на період до 2030 року. 

Заходи до кроку «Виробництво біометану»

 • Запровадити систему видачі гарантій походження для біометану.
 • Створити реєстр біометану.
 • Зняти вимогу обов’язкової державної реєстрації для дигестату, зазначену в Законі України “Про пестициди та агрохімікати”.
 • Розробити і затвердити національний стандарт на дигестат при використанні його як органічного добрива чи поліпшувача ґрунту.
 • Затвердити прийнятні для біометану вимоги щодо вмісту кисню (0,2 – 1%) у технічному регламенті природного газу. 

Заходи до кроку «Підвищення рівня гнучкості і декарбонізації енергосистеми України»

 • Якнайшвидше розпочати проведення аукціонів для маневрових потужностей і систем акумулювання електроенергії.
 • Зняття штучних обмежень (price-caps) на вартість послуг з балансування енергосистеми. 

Заходи до кроку «Підвищення енергоефективності в системах централізованого теплопостачання, будівлях і промисловості»

 • Повномасштабна реформа податку на викиди СО2 із переходом до енергетичного податку із оподаткуванням вмісту вуглецю у паливі у момент надходження на митну територію України або першого продажу.
 • Створення фонду декарбонізації.  
 • Запровадження конкурентного ринку теплової енергії в системах централізованого теплопостачання (ЦТ).
 • Забезпечення недискримінаційного доступу незалежних виробників до мереж ЦТ.
 • Запровадження аукціонних торгів із закупівлі теплової енергії в системах ЦТ.
 • Запровадити принцип зонування території при розробці міських схем теплопостачання.
 • Увести адміністративну заборону на від’єднання споживачів від систем ЦТ у зонах ЦТ.
 • Надати схемам теплопостачання статусу обов’язкових для розробки та виконання.
 • Спростити і здешевити процедуру підключення нових будинків до мереж ЦТ.

Заходи до кроку «Впровадження теплових насосів»

 • Введення ринкової ціни на природний газ для всіх категорій споживачів, включаючи населення і виробників теплової енергії.
 • Запровадження стимулюючих тарифів на електроенергію для теплових насосів, включаючи «нічні» тарифи. 

Висновки

Вважаємо, що Україні потрібно якнайшвидше розробити дієву і амбітну програму відмови протягом кількох років від російського газу, вугілля, нафти та нафтопродуктів, а також план заходів для її виконання.  Така програма знадобиться одразу після завершення воєнних дій і має стати основою відновлення енергетики України, зокрема програми підтримки такого відновлення зі сторони колективного Заходу. 


Автори: Георгій Гелетуха, д.т.н., голова правління Біоенергетичної асоціації України, Тетяна Желєзна, к.т.н., експерт Біоенергетичної асоціації України.