Минулого тижня Європейська Комісія прийняла пакет пропозицій щодо приведення у відповідність політики ЄС у сфері клімату, енергетики, землекористування, транспорту та оподаткування для зменшення викидів парникових газів щонайменше на 55% до 2030 року, порівняно з рівнем 1990 року. Досягнення таких скорочень викидів має вирішальне значення у наступному десятилітті. Тільки так Європа стане першим у світі кліматично нейтральним континентом до 2050 року та втілила Європейський зелений курс у реальність. 

Пропонуємо змістовний аналіз від експерта Біоенергетичної асоціації України Семена Драгнєва.

Зміст пропозицій

Європейська Комісія пропонує переглянути сім взаємопов’язаних законодавчих актів, які є ключовими для переходу до кліматично нейтральної енергетичної системи:

 • Директива про відновлювану енергію;
 • Директива про енергоефективність;
 • Система торгівлі викидами ЄС;
 • Директива про оподаткування енергоносіїв;
 • ReFuelEU авіація;
 • FuelEU морський транспорт;
 • Директива про інфраструктуру альтернативних видів палива.

Чому на порядку денному енергетика? 

На виробництво та використання енергії припадає 75% викидів у ЄС, тому прискорення переходу на екологічно чисті енергетичні системи є вирішальним. 

Директива про відновлювану енергію встановить підвищену мету виробляти 40% енергії з відновлюваних джерел до 2030 року. Всі держави-члени сприятимуть цій меті. Відповідно сформовані конкретні цілі щодо використання відновлюваної енергії у транспорті, опаленні та охолодженні, будівлях і промисловості. 

Посилення амбіцій щодо відновлюваних джерел енергії у ключових секторах:

Щорічне збільшення обов’язкових відновлюваних джерел енергії в опаленні та охолодженні на 1,1 % на національному рівні;

Новий показник зменшення парникових газів у транспортному секторі на 13% до 2030 р.;

Новий орієнтир для досягнення щонайменше 49% відновлюваної частки енергії у будівлях до 2030 р.

Індикативна ціль щорічне зростання на 2,1 % використання відновлюваної енергії та відпрацьованого тепла та холоду у централізованому опаленні та охолодженні (збільшення порівняно з поточним 1,0 % зростанням);

Нова індикативна ціль щорічного збільшення використання відновлюваної енергії у промисловості на 1,1%;

Місце біоенергетики

Для досягнення як встановлених кліматичних, так і екологічних цілей посилюються критерії сталості використання біоенергетики. Держави-члени зобов’язані розробити схеми підтримки біоенергетики для забезпечення дотримання каскадного принципу використання деревної біомаси.

Деревна біомаса повинна використовуватися відповідно до її найвищої економічної та екологічної доданої вартості в наступному порядку пріоритетів.

Посилення критеріїв сталості у сфері біоенергетики відповідно до Стратегії біорізноманіття ЄС передбачає:

 • Заборону отримання біомаси для виробництва енергії з пралісів, торфовищ та водно-болотних угідь;
 • Відсутність підтримки використання лісової біомаси тільки для установок виробництва електричної енергії станом на 2026 рік;
 • Заборону національних фінансових стимулів для використання пиломатеріалів або шпону, пнів та коренів для виробництва енергії;
 • Вимогу від усіх теплоенергетичних установок на основі біомаси відповідати мінімальним пороговим показникам економії парникових газів;
 • Застосування критеріїв сталості ЄС до менших теплоенергетичних установок (потужністю від 5 МВт).

Джерела: 

European Green Deal: Commission proposes transformation of EU economy and society to meet climate ambitions.

Energy Factsheet. 

Energy Factsheet.