Член Біоенергетичної асоціації України Поліський національний університет, який здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців і має потужну матеріально-технічну базу.

Поліський національний університет та факультет інженерії та енергетики здійснюють підготовку здобувачів наукового ступеня доктора філософії за освітньо-науковою програмою «Галузеве машинобудування».

Унікальність програми полягає у тому, що здобувачі можуть поєднувати наукову роботу з практичною діяльністю, зокрема в галузі технічної біоенергетики. Особливістю програми є її орієнтація на аналітично-практичну організацію наукових досліджень та навчального процесу.

Підготовка здобувачів виконується за такими напрямами: 

  • Обґрунтування параметрів і процесу роботи газогенераторного енергомодуля, адаптованого до сировини рослинного походження; 
  • Обґрунтування параметрів обладнання і процесів конверсії біомаси сільськогосподарського походження в закритих камерах; 
  • Механіко-технологічне обґрунтування механізованих процесів органічного виробництва;
  • Обґрунтування параметрів обладнання для виробництва дизельного НVO-біопалива в аграрних підприємствах тощо. 

У процесі виконання наукових досліджень здобувачами розробляються та удосконалюються фотовольтаїчні системи; системи опалення на базі твердопаливних котлів; системи використання соломи та подрібненої деревини на теплові та енергетичні потреби, системи виробництва і використання дизельного біопалива та біонафти, системи виробництва і використання біогазу та генераторного газу, системи та комплекси екологічно безпечного обробітку ґрунту, системи вирощування аквакультури та інші.

Прикладний підхід сприяє набуттю досвіду для здійснення у подальшому власних наукових досліджень.

Поліський національний університет

В університеті функціонують навчально-науковий клас ґрунтообробних та посівних машин, навчально-науковий клас машиновикористання в тваринництві, а також навчально-науковий клас переробки.

Крім того, на базі факультету інженерії те енергетики є лабораторія транспортного та ремонтно-технічного забезпечення навчального процесу кафедри машиновикористання та сервісу технологічних систем, а також навчально-виробнича лабораторія кафедри процесів, машин і обладання в агроінженерії.

А науково-інноваційний інститут інженерії агропромислового виробництва та енергоефективності має ініціативні лабораторії біоенергетичних систем і енергоаудиту та енергозбереження. Усі лабораторії та класи оснащенні сучасними технічними засобами, візульними матеріалами, вимірювальним і реєструючими приладами та іншим обладнанням.

Наукова співпраця університету в Україні та за кордоном

Практична орієнтованість програми передбачає співпрацю Поліського університету з Інститутом технічної теплофізики НАН України, Інститутом відновлюваної енергетики НАН України, Інститутом сільського господарства Полісся, ННЦ «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства».

Здобувачі та викладачі постійно беруть участь у міжнародних наукових конкурсах, виконують спільні наукові проєкти з Національним аграрним дослідницьким інноваційним центром (Угорщина), Сільськогосподарською академією університету Вітовта Великого (Литва), Кафедрою сільськогосподарського та біологічного машинобудування Державного університету штату Пенсильванія (США) та іншими.

Це, безперечно, забезпечує доступ до наукометричних баз даних, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection, а також системну комунікацію з міжнародною академічною спільнотою. Вся інформація надається безкоштовно шляхом застосування засобів дистанційної освіти, наприклад, системи Moodle. До того ж, наявність репозитарію, електронного розкладу, необхідної фахових видань у бібліотеці ЗВО полегшує самостійну підготовку здобувачів ступеня доктора філософії.