Нагадаємо, 17 квітня 2020 року Верховною Радою України зареєстровано проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обов’язковості використання рідкого біопалива (біокомпонентів) у галузі транспорту № 3356, який Постановою Верхової Ради № 696-IX від 16 червня 2020 року було направлено на повторне перше читання. 

У цілому UABIO підтримує закнопроєкт та вважає, що підтвердження відповідності рідкого біопалива критеріям сталості є необхідним як з огляду на дотримання Україною міжнародних зобов’язань, так і з точки зору захисту довкілля. 

Проте наша команда ознайомилася детально з документом та має певні пропозиції щодо його удосконалення.

Аргументи UABIO

  • Проєкт Закону містить абзац: «Технічні вимоги зі скорочення обсягів викидів парникових газів до виробництва і використання рідкого біопалива (біокомпонентів) та біогазу, призначеного для використання в галузі транспорту, визначаються відповідно до національного стандарту». Варто зазначити, що введення методики обрахунку скорочення викидів парникових газів та, тим паче, чисельних показників такого скорочення на рівні національного стандарту применшує вагомість дотримання цього критерію сталого розвитку. 
  • Затвердження переліку видів сировини є необхідним з точки зору відповідності тексту проєкту Закону №3356 Директиві (ЄС) 2009/28 ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ від 23 квітня 2009 року та недопущення додаткового навантаження на економічних операторів щодо збору інформації. 

Пропозиції UABIO

  1. Числове значення скорочення викидів парникових газів має міститися в тексті Закону, а методику обрахунку такого скорочення необхідно закріпити на рівні Постанови Кабінету Міністрів України.
  2. Пропонуємо доповнити статтю 7-1 проєкту Закону положенням щодо необхідності затвердження переліку видів сировини, яка має відповідати тільки вимогам, що ставляться до скорочення викидів парникових газів.  

Детально аргументи Біоенергетичної асоціації України викладені у листі до Голови Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрія Геруса, заступника Голови Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олега Семінського, т.в.о. Міністра енергетики України Юрія Бойка, першого заступника Голови Держенергоефективності Костянтина Гури. 


Позиція UABIO підготовлена, обговорена та узгоджена членами UABIO, які генерують понад 50% всієї енергії з біомаси та біогазу в Україні.