5 грудня світ святкує #Всесвітнійденьґрунтів (#WorldSoilDay)! У межах ініціативи European Biogas Association (EBA), членом якої є Біоенергетична асоціація України, пропонуємо поговорити про стан ґрунтів в Україні, можливості їх оздоровлення та рішення, які пропонує UABIO у цій сфері.

Ерозія ґрунтів є на сьогодні глобальною проблемою, вирішити яку реально шляхом запровадження сталих біогазових технологій. Біогаз і біометан — це можливість підвищити якість і родючість ґрунтів. Як? Маємо аргументи!

Аргумент 1

Дигестат, який утворюється у процесі виробництва біогазу, може використовуватися як добриво! Це речовина, багата на органічні сполуки та органічний вуглець, яка може замінити мінеральні добрива та відновити здоров’я і якість ґрунтів. Більше про дигестат читайте на платформі SAF.

Нагадаємо, дигестат має такі важливі для ґрунтів та агровиробництва характеристики:

  • Містить комплекс необхідних для росту рослин макро- та мікронутрієнтів (N, P, K, S, Co, Mo, Zn, Fe, Mn та рід інших).
  • Має високий вміст легкодоступного азоту для рослин (60-80% вмісту азоту загального).
  • Має збалансований склад C/N (20-30).
  • Має рівень рН, близький до нейтрального (6.5-8.0).
  • Дозволяє розкислювати ґрунти.
  • Не містить (мінімальний вміст) життєздатного насіння бур’янів та патогенної мікрофлори (за умови дотримання необхідної тривалості та температури процесу).

Аргумент 2

Чи знали ви, що ґрунти мають властивість поглинати парникові гази, збільшуючи запаси органічного вуглецю? Тому, коли ми використовуємо дигестат як органічне добриво, ми використовуємо цю властивість, створюючи фактично природні сховища вуглецю. Звичайно, дигестат повинен відповідати певним стандартам якості.

Наразі в Україні тенрмін «дигестат» в українському законодавстві не запроваджено, хоча в деяких нормативно-правових актах використовуються його означення в різних формулюваннях. Також не встановлено спеціальних вимог до стандартизації якості дигестату чи продуктів з нього. Проте, за оцінками UABIO, на біогазових станціях у 2019 році утворилося близько 2 млн тонн дигестату.

З огляду на поступове збільшення його обсягів в Україні та необхідність його вільного обігу і комерціалізації, питання стандартизації якості продуктів з дигестату потребує вирішення на національному рівні. Наприклад, на загальноєвропейському рівні працює схема добровільної сертифікації дигестату ECN-QAS, а також впроваджено Регламент ЄС 2019/10, який регулює обіг будь-яких удобрювальних продуктів на ринку ЄС, зокрема й дигестату.

Для покращення доступу якісного дигестату біогазових установок на поля в Україні потрібно зробити наступні кроки:

  1. Прибрати із Закону «Про пестициди та агрохімікати» вимогу державної реєстрації дигестату як агрохімікату;
  2. Запровадити Національний стандарт, що регламентував би показники якості дигестату при використанні його як добрива чи покращувача ґрунту;
  3. Запровадити схему добровільної сертифікації дигестату біогазових установок;
  4. Гармонізувати українське законодавство з ЄС, зокрема щодо добрив, з тим щоб гарантувати обіг на ринку безпечного та якісного дигестату. Про стандартизацію якості та сертифікацію продуктів з дигестату читайте на SAF.

Аргумент 3

Вирощувати покривні культури, які захищають ґрунти, можна також для виробництва біогазу! Такі рослини захищають ґрунт від ерозії, покращують його родючість та біорізноманіття і при цьому використовуються для виробництва біогазу, у процесі чого утворюється таке органічне добриво як дигестат.


10 грудня відбудеться онлайн-конференція “НАЦІОНАЛЬНИЙ ВИКЛИК: ДЕГРАДАЦІЯ ҐРУНТІВ ЧИ ВІДНОВЛЕННЯ ЇХ РОДЮЧОСТІ”. Реєструйтеся за посиланням.