Експерти UABIO виокремили основні заходи, передбачені нещодавно презентованою Стратегією сталого розвитку енергетики і промисловості України, які стосуються сфери біоенергетики.

1. Короткострокові заходи

  • Перегляд енергетичного балансу та наповнення ринку електроенергії ліквідністю, зокрема: «Розпочати запровадження аукціонної моделі підтримки ВДЕ».

2. Середньострокові заходи

  • Диверсифікація постачання ресурсів, зокрема: «Організувати державну політику стимулювання будівництва об’єктів зеленої енергетики, розвивати інфраструктуру акумулюючих потужностей, збільшити частку біомаси в генерації електро- та теплоенергії».
  • Сталий розвиток ОЕС, ВДЕ та водневої енергетики.

3. Довгострокові заходи

  • Оптимізація структури генеруючих потужностей, зокрема: «Розпочати розвиток логістичної системи збирання, транспортування та переробкибіомаси для збільшення генерації екологічно чистої енергії. Забезпечити стимулюваннявиробництва енергетичного устаткування в Україні, зокрема для водневої енергетики».

ВАЖЛИВО: Критерієм досягнення цього завдання має бути частка відновлювальних джерел енергії у загальному первинному постачанні енергії на рівні 12% в 2025 р., в тому числі:

  • енергія біомаси, відходів та біопалива – 6,9%;
  • сонячна та вітрова енергія – 2,4%;
  • гідроенергетика та термальна енергія по 1,1% відповідно.
  • Запровадження ринку водневої енергетики, зокрема: «Створення законодавчого поля та затвердження переліку державних стандартів, які необхідні для прозорого та безпечного функціонування ринку водневої енергетики, зокрема міжнародної торгівлі даним ресурсом. Створення міжнародного консорціуму по виробництву водню та експлуатації інфраструктури, яка здійснюватиме транспортування і зберігання. Підписання Угоди із ЄС про співфінансування проектів водневої енергетики. Розвантаження Чорного моря від надлишків сірководню з наступним виділенням водню дляпотреб внутрішнього та міжнародного ринків».
  • Розвиток ринків комунальних послуг, зокрема: «Розробити та реалізувати локальні програми модернізації теплоенергетичної інфраструктури, зокрема оптимізувати місцеві енергетичні системи через врахування потенціалу місцевих видів палива, логістики постачання, локальної та загальнодержавної енергетичної інфраструктури».

Які плани щодо енергетичного переходу та євроінтеграції?

Завершити повну технічну, інституційну та законодавчу інтеграцію до європейських енергетичних ринків, а також Green Deal.


Джерело: Стратегія сталого розвитку енергетики і промисловості України. Центр Разумкова