Європейський зелений курс як стратегія побудови кліматично нейтральної, ресурсозберігальної та конкурентоспроможної економіки, одним із своїх завдань передбачає досягнення Європейським союзом кліматичної нейтральності до 2050 року.

Ключові моменти проаналізував експерт UABIO Володимир Крамар.

Це означає, що результуючі антропогенні викиди парникових газів в 2050 році мають скоротитись до нуля. Разом із тим, передбачається зростання економіки.  Це вимагатиме суттєвих змін в усіх секторах економіки для забезпечення прискорених темпів скорочення викидів парникових газів. На рисунку показано один із можливих сценаріїв такого скорочення до 2050 року[1].

Завдяки подальшому підвищенню енергоефективності та запровадженню принципів циркулярної економіки планується зменшити сумарне споживання всіх видів енергії приблизно на 18%, порівняно з поточним, а подальше зростання генерації з ВДЕ дозволить досягти практично нульових викидів парникових газів в електроенергетиці, житловому секторі та секторі послуг, а також максимально замістити викопні палива у промислових процесах та на транспорті. 

У певних секторах (сільське господарство, промисловість, транспорт) скоротити викиди парникових газів до нуля не вдасться, тому для досягнення нульового балансу ці викиди мають поглинатися ґрунтами, рослинністю, а також через застосування спеціальних технологій вловлювання вуглецю та його вилучення з кругообігу.

Загалом передбачається зростання ролі відновлюваної електроенергії в усіх секторах економіки, в тому числі як джерела енергії для виробництва різних видів відновлюваних палив (наприклад, «зеленого» водню). Також зростатиме роль біомаси не тільки для енергетичного використання, але і як засобу поглинання вуглецю.

А от з вугільною генерацією доведеться розпрощатись, причому це може статись ще задовго до 2050 року. Про такі плани вже заявили ряд провідних європейських країн[2].


[1] https://www.smart-energy.com/industry-sectors/policy-regulation/austria-shuts-its-final-coal-plant-more-countries-to-follow/


[2] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0773&from=EN