8 вересня відбулося засідання Комітету з питань аграрної та земельної політики Верховної ради України, на якому ухвалили рішення про підтримку в цілому проєкту Закону про внесення змін до Закону України “Про пестициди та агрохімікати” щодо державної реєстрації дигестату біогазових установок. Подання народних депутатів України Юрчишина П.В., Балоги В.І., Лабазюка С.П. та іншими (доопрацьований) (реєстр. № 5039 від 15.07.2021). Цей проєкт Закону пропонує просте рішення для полегшення застосування дигестату (побічного продукту процесу виробництва біогазу) як добрива, що відроджує українські ґрунти.

Нагадуємо, у грудні команда UABIO підготувала та направила пропозиції щодо врегулювання питання використання дигестату як добрива.

Від Біоенергетичної асоціації України (UABIO) у засіданні комітету і обговоренні проєкту закону взяли участь голова Правління Георгій Гелетуха та член Асоціації Олександр Мороз. Дякуємо народному депутату Петру Юрчишину за реєстрацію і представлення проєкту закону на засіданні комітету! Дякуємо комітету за прийняття цього важливого для біоенергетики рішення!

Сподіваємось на швидкий розгляд і підтримку проєкту закону у першому читанні Верховною радою України. Невеликий лікбез про сутність та актуальність питання від UABIO.

Важливість внесення добрив

Регулярне внесення в них добрив дозволяє підтримувати здоров’я ґрунтів. Використання мінеральних добрив дало можливість інтенсифікувати агровиробництво, зробити його більш прогнозованим, а відповідно і економічно доцільним.

Та одним із головним факторів відновлення родючості українських земель є органічні добрива: рослинні рештки, побічна продукція, сидерати тощо. Внесення органіки покращує агрохімічні, фізичні та водно-повітряні властивості ґрунтів.

Дигестат: походження та особливості

Органічними добривами традиційно вважається гній чи послід від тваринництва, сапропелі, компости. Але з розвитком в Україні технологій виробництва біогазу з побічних продуктів та сировини аграрного походження, утворюється все більше дигестату – перебродженої в безкисневих умовах маси.

Такий дигестат також є цінним ресурсом для відновлення родючості ґрунтів, оскільки містить комплекс поживних речовини та мікроелементів у доступних для біоти ґрунту формах, дозволяє розкисляти та зволожувати ґрунти, є джерелом корисних для ґрунту бактерій. Як органічне добриво або покращувач ґрунту дигестат практично на всіх активних біогазових установках в Україні є лише побічним продуктом процесу виробництва біогазу. І найбільш раціональним способом його використання є внесення у ґрунти.

dygestat_zakonoproekt_komitet_vru_4

Питання законодавства

З точки зору законодавства України (Закон України «Про пестициди та агрохімікати») агрохімікатами є органічні, мінеральні і бактеріальні добрива, хімічні меліоранти, регулятори росту рослин та інші речовини, що застосовуються для підвищення родючості ґрунтів, урожайності сільськогосподарських культур і поліпшення якості рослинницької продукції.

Відтак, маючи удобрювальні властивості під час внесення в ґрунти, дигестат формально підпадає під поняття агрохімікати. Крім того, дигестат є особливим видом органічного добрива, оскільки він має мінливий склад протягом року та з року в рік. Це обумовлено складністю підтримання сталих технологічних режимів при роботі біогазових станцій. У зв’язку з мінливістю складу дигестату, його державна реєстрація як звичайних добрив є практичним нонсенсом.

Міжнародна практика

Ні на загальноєвропейському, ні на рівні окремих країн ЄС не вимагається державна реєстрація дигестату як добрива. Уряди цих країн працюють у межах національних та європейських схем сертифікації дигестату на його відповідності затвердженим стандартам якості.

Положення проєкту закону

Для вирішення цієї проблеми було розроблено проєкт Закону про внесення змін до Закону України «Про пестициди та агрохімікати» щодо державної реєстрації дигестату біогазових установок.

Документ пропонує законодавче визначення терміну «дигестат», оскільки на сьогодні такий термін законодавством не передбачений.

Під визначення «дигестат біогазових установок» потрапляє переважний обсяг утворюваного дигестату на активних в Україні станціях, який під час виробництва біогазу використовують сировину аграрного походження, зокрема різні види гною та посліду, силосу кукурудзи або інших культур, пожнивні рештки сільськогосподарських культур, первинні або вторинні побічні продукти переробки рослинної сировини підприємствами харчової переробної промисловості, як то жом цукрових буряків, барда, меляса тощо.

Законопроєктом запропоновано скасувати державну реєстрацію для дигестату біогазових установок, що використовується як органічне добриво чи покращувач ґрунту, за умови, що він відповідає чинним санітарним нормам та іншим нормативно-правовим актам.

Це відкриє можливості для безперешкодного внесення дигестату біогазових установок на українські поля та призведе до відродження родючості українських ґрунтів.

Законопроєктом запропоновано Кабінету Міністрів України забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом, а також прийняття нормативно-правових актів та документів, необхідних для реалізації цього Закону. У першу чергу, для моніторингу дотримання стандартів якості дигестату, а також імплементацію в українське законодавство положень Регламенту (ЄС) 2019/1009 Європейського парламенту і Ради від 05.06.2019, яким встановлюються правила розміщення на ринку добрив.