МОЖЛИВОСТІ ЗАГОТІВЛІ ДЕРЕВНОГО ПАЛИВА В ЛІСАХ УКРАЇНИ

Аналітична записка UABIO № 19
Гелетуха Г.Г., Желєзна Т.А., Пастух А.В., Драгнєв С.В.
31 січня 2018 р.

Аналітична записка № 19 Біоенергетичної асоціації України присвячена аналізу можливостей для збільшення обсягів заготівлі деревного палива в лісах України у відповідності до ключових показників стратегічних національних документів. Розглянуто бар’єри для нарощування такої заготівлі і запропоновано можливі шляхи для їх подолання. Розроблено сценарій по збільшенню обсягів заготівлі деревного палива, узгоджений з ключовими цілями Енергетичної стратегії України на період до 2035 року.

Завантажити українською Аналітичну записку UABIO № 19 «Можливості заготівлі деревного палива в лісах України»

Завантажити англійською Аналітичну записку UABIO № 19 «Можливості заготівлі деревного палива в лісах України»