Наукова робота, серед виконавців якої — члени UABIO, висувається на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки.

Інститут технічної теплофізики НАН України висунув роботу «Технології та обладнання для виробництва і споживання альтернативних видів палива» на здобуття премії.

З 8 авторів — 7 презентують організації, які є членами UABIO

За цим посланням: bit.ly/3c6EzXA ви можете підтримати роботу коментарем. Дякуємо вам.


Про які результати авторів ми вже можемо говорити?

 • Сумарно заміщено 4,2 млрд м3 природного газу, 8,6 млн т СО2-екв — скорочення викидів парникових газів.
 • Загальна встановлена теплова потужність впровадженого обладнання склала близько 2300 МВт, електрична — 16,8 МВт. Сумарне виробництво теплової енергії склало понад 34 000 тис. Гкал, електричної — майже 170 000 кВт∙год. 
 • Розрахунковий економічний ефект (за вартості теплової енергії з газу 1400 грн/Гкал і вартості теплової енергії з біомаси на 10% дешевше, ніж з газу) — 4,813 млрд грн. 
 • За 2000-2019 роки авторами розроблено і впроваджено:
  понад 5000 котлів на біомасі, 
  6 обертових печей на біомасі, 
  5 ТЕС/ТЕЦ на біомасі та біогазі, 
  12 систем збирання та утилізації біогазу на полігонах ТПВ. 
 • Продана ліцензія на два патенти України у В’єтнам. 
 • Розроблено та затверджено 5 ТУ. 
 • Поставлено 29 водогрійних котлів загальною потужністю 47 МВт до Великобританії та 52 котли загальною потужністю 91 МВт до Франції. 

Що конкретно зроблено авторами у роботі:

 • Розроблено наукові засади виробництва і споживання альтернативних видів палива. Зокрема, методику оцінювання енергетичного потенціалу біомаси, придатної для енергетичного використання в Україні. 
 • Розроблено склад та режими виробництва композиційного біопалива з рослинної біомаси та торфу. 
 • Теоретично та експериментально досліджено процес вигорання часток твердого біопалива (тирси та лушпиння соняшника) в потоці та проведено аналіз його залежності від їх вологості та фракційного складу. 
 • Виконано комплексний аналіз енергетичної та екологічної ефективності технологій виробництва теплової енергії з біомаси за весь період життєвого циклу проєкту з використанням наступних показників: коефіцієнт перетворення енергії, питомі сукупні витрати енергії, скорочення викидів парникових газів. 
 • Розроблено комплексну методику та проведені широкі експериментальні дослідження газоутворення на звалищах та полігонах України.
 • Розроблено комплекс технологій для виробництва і споживання альтернативних видів палива. Зокрема, інноваційну ресурсозберігаючу технологію комплексної переробки торфу на композиційне паливо та гумінові добрива.
 • Розроблено технологію ефективного спалювання низькоякісних видів біопалива в топках з ретортною подачею палива і решітками допалювання. 
 • Розроблено технологію заміщення природного газу біомасою у великих обертових печах. 
 • Розроблено технології спалювання твердого біопалива вологістю до 55% на рухомих колосникових решітках. 
 • Визначено оптимальні режими роботи газозбірних свердловин, за яких досягаються максимальні ефективність збору біогазу та скорочення емісій парникових газів.

Більше інформації у рефераті роботи:

Реферат роботи членів UABIO на здобуття державної премії України “Технології та обладнання для виробництва і споживання альтернативних видів палива”