uabio analytics

Кукурудза – найбільш врожайна зернова культура, а найбільший валовий збір кукурудзи на зерно в Європі отримують в Україні вже не перший рік. Кукурудза широко використовується як сировина у харчовій, фармацевтичній, хімічній та інших галузях промисловості, а також як високоенергетичний корм, придатний для годування всіх видів тварин і птиці. Крім того кукурудза є сировиною для виробництва біопалив першого та другого поколінь та біогазу.

Експерти Біоенергетичної асоціації України розглянули питання поточного стану виробництва кукурудзи на зерно, особливості її вирощування та можливості використання побічної продукції для отримання енергії. За обсягами утворення біомаси кукурудза – найпродуктивніша культура серед зернових. В Україні, наразі, тільки її частина – зерно – реалізується як товарна продукція, а рослинні рештки залишаються у полі.

У Аналітичній записці №16 наведено інформацію про паливні характеристики побічної продукції кукурудзи та властивості її золи. Проведено огляд технологій та обладнання для заготівлі побічної продукції кукурудзи на зерно. Особливу увагу приділено передовому досвіду США. Запропоновано методику визначення ціни побічної продукції кукурудзи на зерно. Оцінені перспективи її енергетичного використання в умовах України.

Записка доступна трьома мовами: українською, російською, англійською.

shelter belt forest

Деревна біомаса традиційно широко застосовується в Україні для енергетичних потреб. Раніше це були, в основному, дрова, які населення використовувало в пічках, грубках та побутових котлах. Останнім часом в країні з’явилася велика кількість зарубіжного та вітчизняного сучасного обладнання для спалювання деревної тріски, гранул, брикетів. Попит на деревну біомасу як паливо збільшується, а її потенціал є доволі обмеженим – близько 2 млн. т у.п./рік (відходи рубки та деревообробки, дрова для опалення).

В Аналітичній записці № 15 Біоенергетичної асоціації України проаналізовано можливості отримання деревного палива з таких додаткових джерел як полезахисні лісосмуги, лісонасадження уздовж автомобільних доріг і залізниць, а також сухостій.

Записка доступна трьома мовами: українською, російською, англійською.

uabio analytics

В Аналітичній записці № 14 Біоенергетичної асоціації України проаналізовано сектор централізованого теплопостачання країн Євросоюзу. Особливу увагу приділено питанням регулювання сектору та встановлення тарифів на теплову енергію. Розглянуто існуючі моделі функціонування ринку теплової енергії. Представлено рекомендації по реформуванню сектору централізованого теплопостачання України на основі визначених найкращих прикладів країн ЄС.

Записка доступна трьома мовами українською, російською, англійською.

uabio analytics

Випущена тринадцята аналітична записка Біоенергетичної асоціації України "Аналіз енергетичних стратегій країн ЄС та світу і ролі в них відновлюваних джерел енергії".

В Аналітичній записці № 13 Біоенергетичної асоціації України розглянуто поточний стан та перспективи розвитку відновлюваної енергетики в світі, Європейському Союзі та Україні. Проаналізовано енергетичні стратегії Євросоюзу в цілому, окремих країн ЄС та світу, а також України, розглянуто місце відновлюваних джерел енергії в цих стратегіях. Особливу увагу приділено країнам, які поставили собі за мету досягти більше 50% ВДЕ у забезпеченні кінцевого енергоспоживання до 2050 року. Показано, що для досягнення поставлених цілей необхідне не тільки нарощування потужностей ВДЕ, але й суттєве скорочення загального споживання первинної енергії за рахунок широкого впровадження енергоефективних заходів.

Записка доступна трьома мовами українською, російською, англійською.

Практичний посібник «Підготовка та впровадження проектів заміщення природного газу біомасою при виробництві теплової енергії в Україні» підготовлений членом Біоенергетичної асоціаціцї України ГО «Агентство з відновлюваної енергетики» в рамках завдання Проекту USAID «Сприяння заміщенню природного газу біомасою при виробництві теплової енергії». 

Завдання посібника – дати відповіді на питання, що найчастіше виникають при плануванні та реалізації проектів енергетичного використання біомаси в галузі теплопостачання, висвітлити ряд технічних, економічних та організаційних моментів стосовно їх розробки та впровадження, підвищити загальний рівень обізнаності суспільства в питаннях енергетичного використання біомаси.

Завантажити Посібник «Підготовка та впровадження проектів заміщення природного газу біомасою при виробництві теплової енергії в Україні» з сайту АВЕ

Випущена дванадцята аналітична записка Біоенергетичної асоціації України "Перспективи розвитку біоенергетики як інструменту заміщення природного газу в Україні".

В Аналітичній записці № 12 Біоенергетичної асоціації України розглянуто питання поточного стану, механізмів стимулювання та перспектив розвитку біоенергетики в Україні. Показано можливості цього сектору як ефективного інструменту заміщення природного газу в Україні для виробництва теплової енергії. Особливу увагу приділено відповідним законодавчим аспектам. Представлено прогнозні показники по нарощуванню потужності біоенергетичного обладнання в ЖКГ та бюджетній сфері, в промисловості та у населення до 2020 року а також дані по обсягах біопалив різного виду, необхідних для забезпечення роботи цього обладнання. Записка доступна трьома мовами українською, російською, англійською.

Випущена одинадцята аналітична записка Біоенергетичної асоціації України "Перспективи виробництва та використання біометану в Україні".

В Аналітичній записці №11 розглянуті перспективи розвитку нового для України напрямку відновлювальної енергетики – виробництва біометану (БМ). Показані можливості, важливість, доцільність, а також рекомендації щодо розвитку виробництва та використання біометану в Україні. Записка доступна трьома мовами украинскою, російською, англійською.

Випущена десята аналітична записка Біоенергетичної асоціації України "Перспективи вирощування та використання енергетичних культур в Україні".

Аналітична записка № 10 присвячена питанням вирощування й використання енергетичних культур та перспективам розвитку цього напрямку біоенергетики в Україні. Проаналізовано стан даного сектора в Європейському Союзі, в тому числі існуючі механізми підтримки. Розглянуто особливості вирощування деяких енергетичних культур та їх паливні характеристики. Запропоновано механізми стимулювання розвитку даного сектора в Україні. Записка доступна трьома мовами: українською, російською, англійською.

Випущена дев'ята аналітична записка Біоенергетичної асоціації України "Сучасний стан та перспективи розвитку біоенергетики в Україні".

В Аналітичній записці № 9 розглянуто питання поточного стану, існуючих бар'єрів та перспектив розвитку біоенергетики в Україні. Показано можливість, важливість і актуальність використання біомаси як палива. Запропоновано реалістичні цілі для розвитку сектору біоенергетики в країні. Аналітична записка БАУ № 9 значною мірою використовує і компілює результати записок 1-8 й на їх основі пропонує цілісну концепцію розвитку галузі. Записка доступна трьома мовами: українською, російською, англійською.

Випущено восьму аналітичну записку Біоенергетичної асоціації України "Енергетичний та екологічний аналіз технологій виробництва енергії з біомаси".

У черговій записці № 8 Біоенергетичної асоціації України розглянуто питання енергетичної ефективності технологій виробництва енергії з біомаси для різних технологій та різних видів біомаси. Оцінено рівень скорочення викидів діоксиду вуглецю при заміщенні традиційних палив біомасою.