Випущена дванадцята аналітична записка Біоенергетичної асоціації України "Перспективи розвитку біоенергетики як інструменту заміщення природного газу в Україні".

В Аналітичній записці № 12 Біоенергетичної асоціації України розглянуто питання поточного стану, механізмів стимулювання та перспектив розвитку біоенергетики в Україні. Показано можливості цього сектору як ефективного інструменту заміщення природного газу в Україні для виробництва теплової енергії. Особливу увагу приділено відповідним законодавчим аспектам. Представлено прогнозні показники по нарощуванню потужності біоенергетичного обладнання в ЖКГ та бюджетній сфері, в промисловості та у населення до 2020 року а також дані по обсягах біопалив різного виду, необхідних для забезпечення роботи цього обладнання. Записка доступна трьома мовами українською, російською, англійською.

Випущена одинадцята аналітична записка Біоенергетичної асоціації України "Перспективи виробництва та використання біометану в Україні".

В Аналітичній записці №11 розглянуті перспективи розвитку нового для України напрямку відновлювальної енергетики – виробництва біометану (БМ). Показані можливості, важливість, доцільність, а також рекомендації щодо розвитку виробництва та використання біометану в Україні. Записка доступна трьома мовами украинскою, російською, англійською.

Випущена десята аналітична записка Біоенергетичної асоціації України "Перспективи вирощування та використання енергетичних культур в Україні".

Аналітична записка № 10 присвячена питанням вирощування й використання енергетичних культур та перспективам розвитку цього напрямку біоенергетики в Україні. Проаналізовано стан даного сектора в Європейському Союзі, в тому числі існуючі механізми підтримки. Розглянуто особливості вирощування деяких енергетичних культур та їх паливні характеристики. Запропоновано механізми стимулювання розвитку даного сектора в Україні. Записка доступна трьома мовами: українською, російською, англійською.

Випущена дев'ята аналітична записка Біоенергетичної асоціації України "Сучасний стан та перспективи розвитку біоенергетики в Україні".

В Аналітичній записці № 9 розглянуто питання поточного стану, існуючих бар'єрів та перспектив розвитку біоенергетики в Україні. Показано можливість, важливість і актуальність використання біомаси як палива. Запропоновано реалістичні цілі для розвитку сектору біоенергетики в країні. Аналітична записка БАУ № 9 значною мірою використовує і компілює результати записок 1-8 й на їх основі пропонує цілісну концепцію розвитку галузі. Записка доступна трьома мовами: українською, російською, англійською.

Випущено восьму аналітичну записку Біоенергетичної асоціації України "Енергетичний та екологічний аналіз технологій виробництва енергії з біомаси".

У черговій записці № 8 Біоенергетичної асоціації України розглянуто питання енергетичної ефективності технологій виробництва енергії з біомаси для різних технологій та різних видів біомаси. Оцінено рівень скорочення викидів діоксиду вуглецю при заміщенні традиційних палив біомасою.

Випущено сьому  аналітичну записку Біоенергетичної асоціації України "Перспективи використання відходів сільського господарства для виробництва енергії в Україні".

Дана аналітична записка № 7 Біоенергетичної асоціації України є черговою в запланованій серії публікацій з основних питань розвитку біоенергетики в Україні. В записці розглянуто питання можливості використання рослинних відходів сільського господарства для виробництва енергії в Україні. Проаналізовано такі аспекти як утворення соломи зернових культур та пожнивних решток кукурудзи на зерно і соняшнику, існуючі напрямки їх утилізації а також передумови для можливості застосування в енергетичних цілях.

Раді повідомити, що видана брошура "Розвиток біогазових технологій в Україні та Німеччині: нормативно - правове поле, стан і перспективи", Київ- Гюльцов - 2013.

Брошура підготовлена Науково-технічним центром «Біомаса», Україна та біоенергетичної асоціацією України (БАУ) у співпраці з Центром економічних досліджень Інституту економічних досліджень та політичних консультацій, Україна та Спеціальним агентством з поновлюваних ресурсів (Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe eV/FNR), Німеччина з ініціативи спеціального агенства з відновлюваних ресурсів у рамках виконання проекту МОЄ 08-01 «Сприяння використанню відновлюваних ресурсів в Україні з фокусом на використання біомаси для виробництва енергії» (Promoting the use of renewable resources in the Ukraine with a focus on biomass for energy).

 Мета написання даної брошури полягає у:

  • описі і аналізі стану та стратегії розвитку біогазових технологій в Німеччині та Україні з акцентом на існуюче нормативно - правове поле ;
  • порівнянні рамкових умов для розвитку БДУ в Німеччині та Україні ;
  • аналізі бар'єрів для розвитку біогазових технологій в Україні ;
  • оцінці перспектив розвитку біогазових технологій в Україні на період до 2030 р.;
  • розробці рекомендацій щодо поліпшення рамкових умов для розвитку БДУ в Україні .

Обсяг брошури - більше 70 стор. Планується її вільне поширення в друкованому вигляді на Семінарі "Практичні аспекти отримання та використання біогазу в Україні . Німецько - український діалог з питань біогазу", 26 вересня, 2013 р., Київ і на 9 -й міжнародній конференції "Енергія біомаси" , 24-25 вересня 2013 р , Київ .

 Англійська версія брошури з'явиться на сайті БАУ і НТЦ Біомаси на початку жовтня 2013 року.

Завантажити повний текст брошури

 Випущено шосту  аналітичну записку Біоенергетичної асоціації України — "Перспективи виробництва тепловоЇ енергії з біомаси в Україні".

Дана аналітична записка № 6 Біоенергетичної асоціації України є черговою в запланованій серії публікацій з основних питань розвитку біоенергетики в Україні. В записці розглянуто сучасний стан та перспективи розвитку сектору виробництва теплової енергії з біомаси в країнах Європейського Союзу та в світі. Проаналізовано існуючі в Україні передумови та бар’єри для розвитку цього сектору та запропоновано концепцію впровадження біоенергетичного обладнання для виробництва теплової енергії в Україні на період до 2030 року. 

Випущено п'яту  аналітичну записку Біоенергетичної асоціації України — "Перспективи виробництва електричної енергії з біомаси в Україні".

Аналітична записка № 5 Біоенергетичної асоціації України (БАУ) є черговою в запланованій серії публікацій з основних питань розвитку біоенергетики в Україні. В записці розглянуто сучасний стан та перспективи розвитку сектору виробництва електричної енергії з біомаси в світі, країнах Європейського Союзу та в Україні. Виконано аналіз потенціалу сектору виробництва електроенергії з біомаси в Україні, розглянуті основні бар’єри та запропоновано концепцію впровадження біоенергетичного обладнання для виробництва електричної енергії на період до 2030 року.